Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

bananowo
bananowo
bananowo

June 16 2017

bananowo
9540 fc11 500

onedayyoujustchange:

katzedecimal:

titenoute:

hiddlesherethereeverywhere:

pr1nceshawn:

Tips That Can Save Your Kid’s Life.

THIS IS IMPORTANT 

When I was a child, from the time I was about four and could understand things, my mom told me and my brother that we should have a secret word. That way, if we were ever in trouble or felt unsafe and we didn’t want the people around us to know we needed her to come get us, we could let her know. So she let us pick the word and my brother and I chose the phrase “peanut butter cups.” (I’m happy to share the phrase now since both my brother and I are adults now). 

I used the phrase twice in my life. Once, I was at a friends house when I eight years old. Her dad got really drunk and was throwing things against the wall. I was really scared and I didn’t want to draw attention to myself on the phone when I called my mom to come get me because I didn’t know if he would get more violent if I asked her to come get me. So I called her and was calm and after a couple minutes I asked “Hey mommy, did you get me those peanut butter cups from the store?” And she said “I’ll be right there.” And she came and got me within minutes. 

Second, I was a teenager spending the night at a friends house. Her brother and dad were drinking and they started talking about things that made me uncomfortable - ie: what they liked to do to women. My friend didn’t seem perturbed and said that was normal for them and that I shouldn’t worry. But I was worried because they were really drunk and I was 15 and the only ‘woman’ around that wasn’t related to them. I went in my friends room, told her I needed to call my mom and say goodnight. Before I hung up with her I asked “Next time we go to the store, can we get some peanut butters cups? I’ve been craving them.” And she came and got me, just like that. 

Two incidents, one as a young child, one years later as a teen. Don’t discredit this stuff, it fucking works. My brother used it a few times too. Let your child pick the word and no never, ever, ever, ever get mad at them for using it no matter what it is. 

DO NOT SCROLL PAST THAT.

And if your child does tell you, for gods sakes BELIEVE THEM!!!!!!!!

One of the tips we teach our 3-5 year old Tae Kwon Do students  is if someone grabs them to yell “YOU”RE NOT MY MOM (or DAD)” we also teach them how to get out of a hold when someone grabs them by the arm. 

its not fool proof but as one parent discovered, people will respond when a child yells that. (His 4 year old daughter wanted to show him what she learned in class that day. other shoppers and store employees converged on the scene… it was interesting to say the least). 

Reposted frombrillianthijinx brillianthijinx viatomash tomash
bananowo
4872 2104 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodislove foodislove
bananowo
1686 9d3b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodislove foodislove

June 15 2017

bananowo
2451 16c0
Be like hippo
Reposted frompankamien pankamien viavol vol
bananowo
bananowo
5629 b51d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasober sober
bananowo
Reposted fromfungi fungi viasober sober
1503 294a

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viasober sober
bananowo
4506 d76b 500
Reposted fromoll oll viasober sober
bananowo
bananowo

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka
Reposted fromperla perla viasober sober
bananowo
0929 f904
Reposted fromtfu tfu viasober sober
bananowo
Oglądaj wiadomości tylko w państwowej telewizji

2011 rok, a aktualne jakby bardziej
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasober sober
bananowo
7225 636e
Reposted fromkarahippie karahippie viafabuleux fabuleux
bananowo
Reposted frombluuu bluuu viafabuleux fabuleux
1999 3d9f 500
Reposted fromidiod idiod viagket gket
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl